Transnationellt utbyte

Detta är ett genomfört projekt, det bedrevs mellan 2011 och 2013 och är nu avslutat.

Transnationellt utbyte

Ett lärandeprojekt och nätverksgruppen Cetrella bildades med inriktning på musik till hjälp för människor med speciella behov. Gruppdeltagarna, drygt 10 personer, arbetar med musikterapi i olika verksamheter, musik i särskolan och musik inom Svenska för invandrare (SFI).

Läs mer om det transnationella arbetet i bifogade filer.

Transnationellt verksamhet - slutrapport

Cetrellanätverket

Permalänk till denna artikel: http://kompkulmen.se/transnationellt-utbyte/