Intern information

Detta är ett genomfört projekt, det bedrevs mellan 2011 och 2013 och är nu avslutat.

Intern information

På denna sida samlades allmän intern information för projektet.

Gemensamma dokument - Protokoll och lathundar för möten och utvärderingar

Uppföljning/utvärdering - Sammanställningar av utvärderingar av utbildningar mm.

Permalänk till denna artikel: http://kompkulmen.se/intern-information/

Gemensamma dokument

Detta är ett genomfört projekt, det bedrevs mellan 2011 och 2013 och är nu avslutat. Lathundar & Checklistor Utvärdering – lathund Checklista för utbildningsvärdar Deltagarredovisning per månad – mall (exceldokument) Ekonomiplan – vem betalar och för vad? Innehåll, upplägg, möten, riktlinjer Jämställdhet – lathund Lägesrapport per månad – mall Utbildningsredovisning och gemensam reflexion på personalmöte …

Visa sida »

Uppföljning/utvärdering

Detta är ett genomfört projekt, det bedrevs mellan 2011 och 2013 och är nu avslutat. Utvärderingar Utvärdering personal per kommun Utvärdering utbildningar o föreläsare – sammanställning 17 maj 2013 Utvärderingsfrågor – ledare 2 Utvärderingsfrågor – personal 2 Utvärderingsfrågor – referensgrupp 2 Följeutvärdering Kompkulmen Del 1 20120608 sammanräkning Utvärdering personal KLAR Kompkulmen följeforskning, Delrapport 2 KK …

Visa sida »